MKCH a ZZV

DRG asistent je jedinečný a spoľahlivý nástroj, založený na správnej metodike kódovania diagnóz a výkonov.

Ponúka viaceré možnosti pre fulltextové vyhľadávanie diagnóz alebo výkonov a výsledky zobrazuje v hypertextovej podobe s možnosťou ďalších odkazov.

Samozrejmosťou je zobrazenie všetkých dostupných a relevantných poznámok z MKCH a informácií súvisiacich s DRG.

Klasifikácia

Jednou z hlavných funkcionalít nástroja DRG asistent je klasifikácia hospitalizačných prípadov do DRG skupín.

Každý používateľ si môže jednoducho otestovať, do ktorej DRG skupiny zaradí grouper konkrétny hospitalizačný prípad, alebo spracovať dávku za určité obdobie, oddelenie či nemocnicu.

ICZ Grouper v.2.4.0 dosiahol požadovanú zhodu pre DRG Systém 2024 v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z., §20ca ods. 9.

Analytika

Aplikácia DRG asistent prináša výraznú redukciu chybovosti a zvýšenie efektívnosti a ekonomického prínosu pri vykazovaní zdravotnej starostlivosti.

Ponúka prehľadné štatistiky za jednotlivé oddelenia a časové obdobia, ktoré pomáhajú pri efektívnom riadení či už oddelení, alebo celej nemocnice.


Náklady

Nákladový modul, ktorý je súčasťou DRG asistenta ponúka riadiacim pracovníkom možnosť spojenia nákladového a výnosového pohľadu na hospitalizačné prípady.

Manažmentu poskytuje prehľad o výkonnosti, nákladoch a efektivite jednotlivých stredísk zdravotníckeho zariadenia alebo zariadenia ako celku.